13
Jun

UPSR Malaysia

UPSR-Malaysia

UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) Malaysia merupakan peperiksaan yang diambil oleh setiap pelajar darjah 6 di Malaysia.Ia adalah satu peperiksaan yang diambil sebelum pelajar meneruskan pendidikan ke sekolah menengah .

Mulai tahun 2018 pelajar-pelajar darjah 6 akan meduduki peperiksaan UPSR dalam format baru yang di panggil PPSR( Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah). Sila layari link ini untuk maklumat lanjut: Klik link ini